3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége
3.2 Költségvetések, beszámolók

3.3 Működés

Az önkormányzat működési célú bevételeit

341.962 ezer forintban

Az önkormányzat működési célú kiadásait ebből

337.721 ezer forintban

A személyi juttatásokat

80.124 ezer forintban,

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó összegét

20.935 ezer forintban,

A dologi kiadásokat

50.987 ezer forintban,

Az ellátottak pénzbeli juttatásait

17.690 ezer forintban,

Az egyéb működési célú kiadásokat

168.035 ezer forintban;

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit

0 ezer forintban;

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből

4.191 ezer forintban,

A beruházások összegét

4.191 ezer forintban,

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat

0 ezer forintban;

Az éves létszám-előirányzatot

ebből:

34 főben

A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát

23 főben,

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát

11 főben