Meghívó a Képviselő-testület alakuló ülésére

                                                                     M E G H Í V Ó


Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. október 22-én (kedden) 16,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Oroszi Művelődési Ház
8458 Oroszi, Szabadság utca 27.


                                                                     NAPIREND     
                 

1.
Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Berecz Lászlóné
Helyi Választási Bizottság
elnöke
2
 
A helyi önkormányzati képviselők eskütétele, eskütételi okmány aláírása

 
Berecz Lászlóné
Helyi Választási Bizottság
elnöke
3 A polgármester eskütétele, eskütételi okmány aláírása Berecz Lászlóné
Helyi Választási Bizottság
elnöke
4 Polgármesteri program ismertetése
(Szóbeli előterjesztés)
Mihály Enikő
polgármester
5 Polgármester illetményének rögzítése Bendes István
jegyző
6
 
Alpolgármester megválasztása, eskütétele, eskütételi okmányának aláírása, tiszteletdíjának megállapítása Mihály Enikő
polgármester
7 Ügyrendi és Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása Mihály Enikő
polgármester
8
 
Oroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Mihály Enikő
polgármester
9 Képviselői tiszteletdíjak megállapítása Mihály Enikő
polgármester
10.
 
10.1. Összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekről tájékoztatás
10.2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő felhívás
10.3. Gazdasági program előkészítése

 
Mihály Enikő
polgármester

O r o s z i , 2019. október 17.

                                                                                                   Mihály Enikő sk.
                                                                                                      polgármester