Hivatal feladatkörei

20. A Hivatal feladatai

A Hivatal tevékenysége Somlóvásárhely Közös Önkormányzati Hivatalának Képviselő-testülete és annak bizottságai munkájának elősegítésére irányul, ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat, valamint előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző, szolgáltató tevékenységet folytat.

20. 1. A Hivatal a Képviselő-testületek tevékenységével kapcsolatban:

 • szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelettervezetet, a testületi előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint vizsgálja a törvényességet,

 • nyilvántartja a Képviselő-testületek döntéseit,

 • szervezi a Képviselő-testületek rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését,

 • ellátja a Képviselő-testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli és adminisztratív feladatokat.

Az előterjesztések elkészítésében, illetve döntés-előkészítési munkáiban a jegyző utasítása alapján a Hivatal valamennyi dolgozója köteles közreműködni.

A testületi előterjesztések előadója a polgármester, illetve a jegyző.

20. 2. A Hivatal a Képviselő-testületek bizottságainak működésével kapcsolatban:

 • biztosítja - a feladat jellegének megfelelően - a bizottság működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket,

 • szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztést, jelentést, beszámolót, egyéb anyagokat,

 • tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási lehetőségéről, valamint szakmailag véleményezi a bizottsághoz érkező kérelmet, javaslatot,

 • gondoskodik a bizottsági döntés nyilvántartásáról és végrehajtásáról.

20. 3. A Hivatal a képviselő munkájának segítése érdekében:

 • elősegíti a képviselő jogainak gyakorlását,

 • köteles a képviselőt a teljes hivatali munkaidőben fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve intézkedni,

 • közreműködik a képviselői tájékoztatás megszervezésében.

20. 4. A Hivatal a polgármesterek munkájával kapcsolatban:

 • döntést készít elő, szervezi a végrehajtást,

 • segíti a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet,

 • nyilvántartja a polgármesterek döntéseit.

20. 5. A Hivatal részt vesz az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában, szakmai segítő tevékenységet folytat.

20. 6. A Hivatal közreműködik a választások, népszavazások lebonyolításában.

20. 7. A Hivatal közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más közigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban.

20. 8. A Hivatal a működés technikai feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el, végzi az iktatást, irattározást.