Választási hirdetmény

                                   VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY


Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Oroszi településen egy szavazókör működik:
Kultúrház 8458 Oroszi, Szabadság u. 29.

A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Berecz Lászlóné elnök
Nagy Andor Róbertné elnökhelyettes
Kovács Réka tag
Oláh Tünde tag
Ughy Tibor tag
Balatoni Gyuláné tag

A helyi választási iroda elérhetősége:
Cím: Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal 8460 Devecser, Deák tér 1.
Telefonszám: 88/512-630
E-mail cím: hivatal@devecser.hu

Bendes István jegyző HVI vezető
Vörösné Soós Ágnes irodavezető HVI vezető-helyettes
Dukán Gabriella irodavezető HVI tag
Aulich Gabriella ügyintéző HVI tag

Választással kapcsolatos információ kérhető a helyi választási irodától, illetve megtekinthető a www.valasztas.hu honlapon.

D e v e c s e r , 2019. október 11.


                                       T i s z t e l e t t e l :

 

                                                                                 Bendes István sk.
                                                                                          jegyző
                                                                                      HVI vezető