2021. évi rendeletek

CsatolmányMéret
PDF ikon 1}2021 a szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról338.38 KB
PDF ikon 2}2021 a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról229.06 KB
PDF ikon 3}2021 Oroszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről4.13 MB
PDF ikon 4}2021 a gyermekvédelmi ellátásokról1.05 MB
PDF ikon 5}2021 Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról4.49 MB
PDF ikon 6}2021 a szociális ellátások helyi szabályairól1.81 MB
PDF ikon 7}2021 az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról6.58 MB
PDF ikon 8}2021 a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról504.88 KB
PDF ikon 9}2021 a szociális étkezés intézményi térítési díjáról406.54 KB
PDF ikon 10}2021 a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról5.76 MB
PDF ikon 11}2021 a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi s1.41 MB
PDF ikon 12}2021 településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi sza69.92 KB
PDF ikon 13}2021 a szociális célú tűzifa juttatásáról262.86 KB
PDF ikon 14}2021 a helyi adókról szóló 7/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról39.98 KB
PDF ikon 15}2021a közművelődésről szóló 8/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról584.07 KB
PDF ikon 16}2021 a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről561.93 KB
PDF ikon 17}2021 a szociális ellátások helyi szabályairól szóló a 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról645.18 KB
PDF ikon 18}2021 a szociális ellátások helyi szabályairól szóló a 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról243.25 KB

2022. Rendeletek

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításéhoz kérem töltsék ki a következő nyomtatványokat. A nyomtatványokat az önkormányzat jegyzőjének kell eljuttatni.

Ügyintézéssel kapcsolatos további részletek: http://kormanyablak.hu/hu/fela...

Nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban keresse az önkorményzatot:

8456 Noszlop Dózsa Gy. u. 45.
Tel.:(06 88) 505-820, (06 20) 524-2323

CsatolmányMéret
Fájl kornyezettanulmany12.11 KB
Microsoft Office dokumentum ikonja formanyomtatvany95.5 KB

2020 Rendeletek

2020 Jegyzőkönyvek

Szociális tűzifa 2020

Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete megalkotta a 7/2020. (X.21.)
önkormányzati rendeletét A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁSÁRÓL.

A rendelet értelmében az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
- A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:
a) az Sztv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül
annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési
támogatásra, e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó
CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja letöltés116 KB

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Oroszi Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi pályázati fordulójához.

Tájékoztatás koronavírus helyzetttel kapcsolatban

A magyar kormány operatív törzset hozott létre az új koronavírus elleni küzdelem érdekében. Ezen a honlapon hiteles és naprakész információkat talál a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről a panaszok esetén.

Tegyünk mindannyian az egészségünkért!
Információs vonalak: 06 80 277 455 06 80 277 456

Oldalak